คลินิกนายแพทย์วัชระ

คลินิกนายแพทย์วัชระ

ชื่อสถานพยาบาล : คลินิกนายแพทย์วัชระ
อนุญาติเลขที่ : 30101000347 / 30101000647

สถานประกอบการ
259/8 ซอย ถนนสืบศิริ แขวง/ตำบลเมืองปัก เขต/อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา 30150

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-4444-1172
โทรสาร :
อีเมลล์ :

ผู้ประกอบกิจ : นายวัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์
ผู้ดำเนินการ : นายวัชระ พฤทธิพงศ์สิทธิ์