คลินิกบุญส่งการแพทย์

คลินิกบุญส่งการแพทย์

ชื่อสถานพยาบาล : คลินิกบุญส่งการแพทย์
อนุญาติเลขที่ : 10101016538 / 10101016538

สถานประกอบการ
399/5 ซอย วนาทิพย์ ถนนสีหบุรานุกิจ แขวง/ตำบลมีนบุรี เขต/อำเภอมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2918 8152
โทรสาร : –
อีเมลล์ : –

ผู้ประกอบกิจ : นายแพทย์บุญส่ง ระหว่างบ้าน
ผู้ดำเนินการ : นายแพทย์บุญส่ง ระหว่างบ้าน