คลินิกแพทย์พงศธร

คลินิกแพทย์พงศธร

ชื่อสถานพยาบาล : คลินิกแพทย์พงศธร
อนุญาติเลขที่ : ก 59/2545 / ก 59/2545

สถานประกอบการ
169-171 ซอย – ถนนสีลม แขวง/ตำบลสีลม เขต/อำเภอบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ติดต่อ : –
โทรสาร : –
อีเมลล์ : –

ผู้ประกอบกิจ : นายแพทย์พงศธร ธัญญาหาร
ผู้ดำเนินการ : นายแพทย์พงศธร ธัญญาหาร