ทรงยศคลินิกเวชกรรม

ทรงยศคลินิกเวชกรรม

ชื่อสถานพยาบาล : ทรงยศคลินิกเวชกรรม
อนุญาติเลขที่ : 10101094034 / 10101094034

สถานประกอบการ
1270/15 ซอย สุขุมวิท 101/1 ถนนสุขุมวิท แขวง/ตำบลบางจาก เขต/อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2746 3342-3
โทรสาร : -
อีเมลล์ : -

ผู้ประกอบกิจ : นายแพทย์ทรงยศ หริรักษ์สกุล
ผู้ดำเนินการ : นายแพทย์ทรงยศ หริรักษ์สกุล

This entry was posted in คลินิก and tagged , , , . Bookmark the permalink.