รักษ์รามคลินิกเวชกรรม

รักษ์รามคลินิกเวชกรรม

ชื่อสถานพยาบาล : รักษ์รามคลินิกเวชกรรม
อนุญาติเลขที่ : 10101011046 / 10101011046

สถานประกอบการ
1939/5 ซอย รามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวง/ตำบลหัวหมาก เขต/อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ติดต่อ : 0 2318 5328
โทรสาร : –
อีเมลล์ : –

ผู้ประกอบกิจ : นายแพทย์อัษฎาวุธ แสนโภชน์
ผู้ดำเนินการ : นายแพทย์อัษฎาวุธ แสนโภชน์