โรงพยาบาลยันฮี

โรงพยาบาลยันฮี

ชื่อสถานพยาบาล : โรงพยาบาลยันฮี
อนุญาติเลขที่ : 10101001247 /

สถานประกอบการ
454 ซอย – ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวง/ตำบลบางอ้อ เขต/อำเภอบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

โทรศัพท์ติดต่อ : 0-2879-0300
โทรสาร : 0-2879-0399
อีเมลล์ : –

ผู้ประกอบกิจ : นายแพทย์พรหมเมศ บรรหารศุภวาท
ผู้ดำเนินการ : นายแพทย์พรหมเมศ บรรหารศุภวาท